اعضای شورای شهر تبریز در مردادماه  چقدر حقوق گرفتند
اعضای شورای شهر تبریز در مردادماه  چقدر حقوق گرفتند

لیست دریافتی و حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در مردادماه منتشر شد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، لیست حق‌الجلسات اعضای این شورا به منظور رعایت شفافیت و طبق روال قبلی منتشر شد. لیست حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:  لیست دریافتی و حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در مردادماه منتشر شد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، لیست حق‌الجلسات اعضای این شورا به منظور رعایت شفافیت و طبق روال قبلی منتشر شد.

لیست حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است: