اطلس سرمایه‌گذاری تعیین تکلیف شود
اطلس سرمایه‌گذاری تعیین تکلیف شود

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: بحث اطلس سرمایه‌گذاری باید به صورت جدی تعیین تکلیف شود و در کنار آن تکلیف پروژه‌های قدیمی شهر نیز در راستای جذب سرمایه‌گذار مشخص شود. به گزارش قلم پرس، احد صادقی پیش از ظهر امروز در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: حوزه […]دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: بحث اطلس سرمایه‌گذاری باید به صورت جدی تعیین تکلیف شود و در کنار آن تکلیف پروژه‌های قدیمی شهر نیز در راستای جذب سرمایه‌گذار مشخص شود.

به گزارش قلم پرس، احد صادقی پیش از ظهر امروز در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: حوزه سرمایه‌گذاری موضوعی دولبه و مهم برای ما است چرا که امکان شکست و پیروزی در این حوزه وجود دارد.
وی افزود: باید دقیقا مشخص شود که چه میزان سود برای شهرداری و سرمایه‌گذار خواهد بود تا بحثی برای آینده باقی نماند.
عضو کمیسیون گردشگری، سرمایه‌گذاری شورای شهر تصریح کرد: انتخاب پروژه‌ها نیز مهم است و باید مشخص شود کدام پروژه در کدام منطقه باید احداث شود که هم ارزش‌افزوده داشته و هم سودده باشد.
وی یادآور شد: در صندوق ذخیره سرمایه‌گذاری از خیران شهر نیز می‌توانیم استفاده کنیم.