به گزارش قلم پرس، نیروهای معاونت خدمات شهری این منطقه اصلاح و مرمت آبروهای سه مسیر سطح حوزه را به منظور هدایت صحیح آب های سطحی و جلوگیری از سرریز آن به معابر، به انجام رساندند. در اقدام خدمات شهری منطقه، آبروی خیابان فردوس از معابر اصلی حوزه ائل گلی با استفاده از جداول کانیوو، […]

به گزارش قلم پرس، نیروهای معاونت خدمات شهری این منطقه اصلاح و مرمت آبروهای سه مسیر سطح حوزه را به منظور هدایت صحیح آب های سطحی و جلوگیری از سرریز آن به معابر، به انجام رساندند.

در اقدام خدمات شهری منطقه، آبروی خیابان فردوس از معابر اصلی حوزه ائل گلی با استفاده از جداول کانیوو، جدول گذاری مجدد و مرمت شد. 

همچنین در تلاشی مشابه نیروهای خدمات، ترمیم آبروی کوی مخابرات بالاتر از بیمارستان شهدا را با استفاده از دال های بتنی به انجام رساندند.

همسو با این فعالیت، خادمین نواحی سه گانه خدمات شهری منطقه ۲ در اقدامی مشابه اصلاح آبروی کوی مخابرات (از محلات سبلان) را اجرائی کرده و از دال بتنی، استفاده کردند.