سامانه‌ای با هدف ارسال پیامک همزمان با بارگیری و خروج کامیون‌های مناطق دهگانه از کارخانه آسفالت، استقرار یافت. به گزارش قلم پرس، حسین منیری فر مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز با اعلام خبر فوق گفت: همزمان با بارگیری و خروج کامیون‌های اعزامی مناطق دهگانه از کارخانه آسفالت، نرم‌افزاری از طرف سازمان عمران تعبیه شده که به […]سامانه‌ای با هدف ارسال پیامک همزمان با بارگیری و خروج کامیون‌های مناطق دهگانه از کارخانه آسفالت، استقرار یافت.

به گزارش قلم پرس، حسین منیری فر مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز با اعلام خبر فوق گفت: همزمان با بارگیری و خروج کامیون‌های اعزامی مناطق دهگانه از کارخانه آسفالت، نرم‌افزاری از طرف سازمان عمران تعبیه شده که به شهرداران مناطق دهگانه، مدیران عامل برخی از سازمانها از جمله سازمان آرامستان‌ها، ترمینال و معاون‌های فنی عمرانی هر منطقه پیامک ارسال می‌شود.