اسامی سرپرستان ۱۱ استانداری که حکم آنها امروز از سوی وزیر کشور صادر شد

به گزارش قلم پرس اسامی سرپرستان ۱۱ استانداری، بدین شرح است:
آذربایجان شرقی، جواد رحمتیاصفهان، محمد علی شجاعیالبرز، عزیز اله شهبازیتهران، شکر اله حسن بیکیخراسان جنوبی، مشیرالحق عابدیخراسان شمالی، مجید پور عیسیسمنان، سعيد ناجیقم، سید محمد رضا هاشمییزد، محمد علی طالبیخراسان رضوی، قربان میرزائیفارس، رحمانی

این خبر را به اشتراک بگذارید :