به گزارش شهریار، ناصر جعفری معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۵ تبریز گفت: حوزه استحفاظی منطقه ۵ یکی از مناطق نمونه تبریز از نظر نظافت شهری است که پاکبانان اصلی ترین عامل کسب این موفقیت هستند و در این راستا از پاکبانان نمونه این منطقه تجلیل شد. در این مراسم از صالح حسن […]

به گزارش شهریار، ناصر جعفری معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۵ تبریز گفت: حوزه استحفاظی منطقه ۵ یکی از مناطق نمونه تبریز از نظر نظافت شهری است که پاکبانان اصلی ترین عامل کسب این موفقیت هستند و در این راستا از پاکبانان نمونه این منطقه تجلیل شد.

در این مراسم از صالح حسن پور، مقصود امامی، بهرام غیبی، بهلول پور قلی، صمد محمدپور، ابوالحسن اکبران، حسین واحدی و اسماعیل دهقان تجلیل به عمل آمد.