ارسال آب از ارس برای زائران اربعین
ارسال آب از ارس برای زائران اربعین

ارسال آب از ارس برای زائران اربعین به گزارش قلم پرس،به‌دنبال اخبار واصله مبنی بر کمبود آب آشامیدنی در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی، ارسال آب برای زوار با بهره‌گیری از امکانات سازمان و اخذ مشارکت صنایع منطقه آغاز شده است. از شامگاه پنج‌شنبه ارسال آب برای زائرین با هماهنگی سازمان منطقه آزاد ارس و استقبال […]


ارسال آب از ارس برای زائران اربعین

به گزارش قلم پرس،به‌دنبال اخبار واصله مبنی بر کمبود آب آشامیدنی در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی، ارسال آب برای زوار با بهره‌گیری از امکانات سازمان و اخذ مشارکت صنایع منطقه آغاز شده است.

از شامگاه پنج‌شنبه ارسال آب برای زائرین با هماهنگی سازمان منطقه آزاد ارس و استقبال بخش خصوصی از این اقدام حسنه، شروع شده و به‌صورت یک‌روز در میان ادامه خواهد داشت.