معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز ارائه بهینه خدمات به شهروندان را هدف اصلی برپایی قرار خدمت در مناطق تبریز عنوان کرد. به گزارش قلم پرس، مهدی یوسفی امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری برنامه ای برای ارائه بهینه خدمت به شهروندان آغاز شد، گفت: […]معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز ارائه بهینه خدمات به شهروندان را هدف اصلی برپایی قرار خدمت در مناطق تبریز عنوان کرد.

به گزارش قلم پرس، مهدی یوسفی امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری برنامه ای برای ارائه بهینه خدمت به شهروندان آغاز شد، گفت: تلاش ما استفاده از ظرفیت های مناطق و پای کار آوردن داشته های ستادی برای ارائه بهینه خدمات است.