اخذ عوارض از آزادراهی که هنوز تکمیل نشده، کار درستی نیست
اخذ عوارض از آزادراهی که هنوز تکمیل نشده، کار درستی نیست

استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از اخذ عوارض در آزادراه ارومیه به تبریز که بدون هماهنگی با استانداری‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی صورت گرفته است، بر توقف این روند تا زمان تکمیل این پروژه تأکید کرد.

محمدرضا پورمحمدی با اشاره به اینکه اخذ عوارض در مسیری که هنوز تکمیل نشده، کار درستی نیست، اظهار داشت: این موضوع در نامه مشترکی با امضای بنده و استاندار آذربایجان غربی به وزیر راه و شهرسازی اعلام و بر توقف این کار تأکید شده است.

وی با اشاره به اینکه تنها یک قطعه از این آزادراه تکمیل شده است، افزود: منطقی نیست در مسیری که هنوز تکمیل نشده و چند پیمانکار دارد، از مردم و کسانی که در این مسیر سکونت دارند عوارض بگیریم.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی درخصوص توقف اخذ عوارض تا زمانی که بزرگراه ارومیه-تبریز تکمیل نشده است، اقدام کنند.