به گزارش شهریار، اکیپ های حوزه خدمات شهری منطقه ۱ به منظور ایجاد مسیری هموار و ایمنی در پیاده رو مسیر ولیعصر (عج) اقدام به ساماندهی این مسیر نمودند.با توجه به اینکه بخشی از پیاده رو مسیر سرازیری ولیعصر (عج) به مرور زمان تخریب و از بین رفته بود و نیاز به اصلاح داشت، اکیپ […]

به گزارش شهریار، اکیپ های حوزه خدمات شهری منطقه ۱ به منظور ایجاد مسیری هموار و ایمنی در پیاده رو مسیر ولیعصر (عج) اقدام به ساماندهی این مسیر نمودند.
با توجه به اینکه بخشی از پیاده رو مسیر سرازیری ولیعصر (عج) به مرور زمان تخریب و از بین رفته بود و نیاز به اصلاح داشت، اکیپ های خدمات شهری سریعاً اقدام به اجرای عملیات کف سازی در این مسیر شده و حدود ۸۰۰ مترمربع از این محدوده را ساماندهی نمودند.
کارشناسان فنی شهرداری منطقه یک با بررسی وضعیت سطح حوزه و نیاز سنجی بخشهای مهم آن از جمله پیاده روها که نقش اساسی در سلامت شهروندی دارند، نقاط مهم و مورد نیاز جهت اصلاح و ساماندهی را در اولویت کاری قرار داده و عملیاتی می نمایند.