اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در راستای اجرای طرح “نگهداشت شهری” اقدام به اجرای عملیات درزگیری آسفالت در مسیر خیابان پروین اعتصامی کردند. به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ به منظور اصلاح، ساماندهی و پیشگیری از تخریب آسفالت مسیر خیابان پروین اعتصامی اقدام به اجرای عملیات درزگیری در […]اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در راستای اجرای طرح “نگهداشت شهری” اقدام به اجرای عملیات درزگیری آسفالت در مسیر خیابان پروین اعتصامی کردند.

به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ به منظور اصلاح، ساماندهی و پیشگیری از تخریب آسفالت مسیر خیابان پروین اعتصامی اقدام به اجرای عملیات درزگیری در این مسیر به میزان ۷۰۰ متر کردند که این امر در راستای اجرای طرح “نگهداشت شهری” در محلات سطح منطقه انجام شده و همچنان تداوم خواهد داشت.