شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای طرح نگهداشت شهری در خیابان های ۳۵ متری لاله و شهید قوام خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: این طرح بر اساس اولویت در محلات مختلف جنوب غرب تبریز در حال اجرا بوده و روز گذشته این عملیات به خیابان های […]شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای طرح نگهداشت شهری در خیابان های ۳۵ متری لاله و شهید قوام خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: این طرح بر اساس اولویت در محلات مختلف جنوب غرب تبریز در حال اجرا بوده و روز گذشته این عملیات به خیابان های ۳۵ متری لاله و شهید قوام رسید.
وی اظهار کرد: این طرح از ۲۲ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت به مدت یک ماه عملیاتی می شود و شامل ۱۲ ماموریت مختلف بوده که نیروهای خدمات شهری و اجرایی منطقه طی آن نسبت به تنظیف معابر، شستشوی آبروها، تعویض جدوال معیوب و فرسوده آبروها، امحای آگهی و دیوارنوشته ها، رفع نواقص آبنماها و راه اندازی آنها، رفع سد معابر مغازه ای و خودرویی اقدام می کنند.
سلیمی همچنین به دیگر اقدامات عملیاتی شده در خیابان های ۳۵ متری لاله و شهید قوام اشاره کرد و افزود: تعمیر باکس‌ها و زیرباکس های پسماندها، شست و شو و رنگ آمیزی جدوال و نرده و تابلوهای ترافیکی، رسیدگی به وضعیت سرویس های بهداشتی سطح حوزه، رسیدگی به روشنایی زیرگذرها و روشنایی معابر سطح حوزه، حذف تابلوهای زائد و موانع فیزیکی، کاترزنی و لکه گیری معابر از دیگر اقداماتی است که روز گذشته در خیابان های ۳۵ متری لاله و شهید قوام اجرایی شد.