به گزارش شهریار، ساماندهی و بهسازی سرویس بهداشتی پارک عباس میرزا توسط معاونت فنی عمرانی منطقه ۲ به منظور رفاه حال شهروندان به هنگام استفاده از فضاهای سبز شهری، با ترمیم اساسی به انجام رسید.معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ کف سازی مجدد، تعویض کاشی های شکسته و رسیدگی به وضعیت روشنائی و شیرآلات سرویس […]

به گزارش شهریار، ساماندهی و بهسازی سرویس بهداشتی پارک عباس میرزا توسط معاونت فنی عمرانی منطقه ۲ به منظور رفاه حال شهروندان به هنگام استفاده از فضاهای سبز شهری، با ترمیم اساسی به انجام رسید.
معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ کف سازی مجدد، تعویض کاشی های شکسته و رسیدگی به وضعیت روشنائی و شیرآلات سرویس بهداشتی پارک عباس میرزا را در این عملیات، اجرائی کرده است.
با توجه به قرار گرفتن پارک عباس میرزا در مسیر اتوبان شهیدکسائی از اهم مسیرهای عبوری شهر تبریز و استفاده بیشترین مسافر و گردشگر از فضای پارک مذکور، ترمیم سرویس بهداشتی این بوستان خاتمه یافت.