در استمرار عملیات آسفالت‌ریزی محلات سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز، دو کوی میدان دانش میرداماد به حجم ۸۰ تن آسفالت‌ریزی شد. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: در استمرار عملیات آسفالت‌ریزی معابر و محلات تحت پوشش منطقه توسط معاونت فنی و عمرانی این شهرداری، ۲ کوی از محلات […]در استمرار عملیات آسفالت‌ریزی محلات سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز، دو کوی میدان دانش میرداماد به حجم ۸۰ تن آسفالت‌ریزی شد.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: در استمرار عملیات آسفالت‌ریزی معابر و محلات تحت پوشش منطقه توسط معاونت فنی و عمرانی این شهرداری، ۲ کوی از محلات منتهی به میدان دانش شهرک زعفرانیه مورد آسفالت‌ریزی اساسی قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا، برای سهولت تردد و رفع موانع عبوری شهروندان و اهالی ساکن در شهرک میرداماد، کوچه ۸ متری اول و دوم که هر دو این محله به میدان دانش منتهی می‌شود، آسفالت‌ریزی شد.
شهردار منطقه ۲ تبریز، تناژ مورد استفاده برای آسفالت محلات مذکور را در حدود ۸۰ تن اعلام کرد.