اتصال در سه شاخه برق حادثه ساز شد
اتصال در سه شاخه برق حادثه ساز شد

اتصال برق در سه شاخه برق آشپزخانه که تعدادی دستگاه برقی به یک دستگاه سه شاخه متصل شده بود به دلیل اتصال برق منجر به حادثه شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، عصر امروز با گزارش مشاهده دود از داخل منزلی در خیابان بلوار آزادی تیمی از آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۲ با فرماندهی بختیاری جهت بررسی به محل حادثه اعزام شدند.

گفتنی است، آتش نشانان با بررسی محل شاهد اتصال برق در سه شاخه برق آشپزخانه ساختمان شدند که تعدادی دستگاه برقی به یک دستگاه سه شاخه متصل و منجر به اتصال برق شده بود.

آتش نشانان عملیات ایمنی این حادثه را با تخلیه دود و ارایه توصیه های ایمنی لازم به اتمام رساندند.