اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز و اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تبریز در همدردی با مردم آبادان اقدام به فضاسازی شهر کرده است. به گزارش قلم پرس، «آبادان تسلیت» عنوان بنرهایی است که به تازگی در چندین نقطه از سطح شهر تبریز برای ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان حادثه […]اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز و اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تبریز در همدردی با مردم آبادان اقدام به فضاسازی شهر کرده است.

به گزارش قلم پرس، «آبادان تسلیت» عنوان بنرهایی است که به تازگی در چندین نقطه از سطح شهر تبریز برای ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان حادثه متروپل آبادان نصب شده است.