آموزش های شهروندی باید در جامعه تاثیرگذار باشد
آموزش های شهروندی باید در جامعه تاثیرگذار باشد

آموزش های شهروندی باید به گونه ای در جامعه القا شود که برای شهروندان تاثیرگذاری داشته باشد.

به گزارش قلم پرس، ایرج شهین باهر شهردار تبریز امروز با بیان مطلب فوق، گفت: بعضی از مباحث اجتماعی از جمله آموزش های شهروندی یکی از وظایف و مامویت های شهرداری است و ما علاقه مند و مصمم به سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: در عین حال ما اعتقاد داریم که آموزش های شهروندی باید به گونه ای در جامعه القا و اجرا شود که برای شهروندان تاثیرگذاری داشته باشد.

شهردار تبریز ضمانت تاثیرگذاری بر شهروندان را مستلزم اجرای طرح ها و ایده های حوزه آموزش شهروندی قلمداد کرد و گفت: برنامه های مرتبط با آموزش شهروندی باید دارای خلاقیت و نوآوری باشد و تک تک این برنامه ها باید فکرها و حرف های تازه ای برای گفتن داشته باشند.

ایرج شهین باهر با تاکید بر اینکه آموزش های شهروندی باید پایه ای و ریشه ای باشد، تصریح کرد: در سال ۹۸ در تمام مدارس تبریز آموزش شهروندی را در قالب کتاب هایی ارائه می دهیم که این اتفاق برای اولین بار در کشور رخ می دهد.

وی افزود: این آموزش از مقطع کودکستان تا سال پایانی دبیرستان برای دانش آموزان انجام می شود و هدف از آن آموزش ریشه ای برای حل مشکلات شهری است.