آموزش مهارت‌های زندگی به نسل جوان سرمایه‌گذاری برای آینده است
آموزش مهارت‌های زندگی به نسل جوان سرمایه‌گذاری برای آینده است

فرماندار ورزقان گفت: نگرش تک‌بعدی و مادی، دوری از معنویت و مسائل اخلاقی و مشکلات خانوادگی از اصلی‌ترین دلایل بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه است. مهدی نعمتی در جلسه کارگروه پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی شهرستان ورزقان، با تأکید بر اثرگذاری مثبت آموزش در تربیت نسل‌ها و افزایش کیفیت زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های […]


فرماندار ورزقان گفت: نگرش تک‌بعدی و مادی، دوری از معنویت و مسائل اخلاقی و مشکلات خانوادگی از اصلی‌ترین دلایل بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه است.

مهدی نعمتی در جلسه کارگروه پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی شهرستان ورزقان، با تأکید بر اثرگذاری مثبت آموزش در تربیت نسل‌ها و افزایش کیفیت زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های زندگی به نسل نوجوان و جوان را یک ضرورت بسیار مهم و سرمایه‌گذاری برای آینده اجتماع عنوان کرد.

 
وی اجرای برنامه‌های شاد و نشاط‌آور نظیر همایش‌‌ها، ورزش‌های گروهی و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی را ازجمله اقدامات مهم در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.
 
فرماندار ورزقان با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مختلف اجرایی در راستای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی وظایفی دارند؛ کار کارشناسی و برنامه‌ریزی مبتنی بر مبانی اسلامی و علمی را از سوی دستگاه‌های متولی خواستار شد.