به گزارش شهریار، محمد علیون با اعلام این خبر گفت: سازمان مدیریت پسماند هیچگونه مشکلی اعم از آماده نبودن محلول یا نبود نمک ندارد و هر لحظه آماده ارائه خدمات به شهرداری های مناطق دهگانه است.وی افزود: سازمان مدیریت پسماند، بخصوص واحد ماشین آلات این سازمان در مواقع بارش به صورت آماده باش کامل درآمده […]

به گزارش شهریار، محمد علیون با اعلام این خبر گفت: سازمان مدیریت پسماند هیچگونه مشکلی اعم از آماده نبودن محلول یا نبود نمک ندارد و هر لحظه آماده ارائه خدمات به شهرداری های مناطق دهگانه است.
وی افزود: سازمان مدیریت پسماند، بخصوص واحد ماشین آلات این سازمان در مواقع بارش به صورت آماده باش کامل درآمده و در ارائه خدمات به شهرداری های مناطق هیچگونه مشکلی ندارد.
مدیر واحد ماشین‌آلات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز اظهار کرد: تبریز شهر همه ما است و ما باید دلسوزانه در مواقع ضروری، اضطراری و بارندگی دست به دست هم داده و در راستای تسریع عبور و مرور شهروندان از هیچ تلاشی مضایقه نکنیم.
وی با بیان اینکه، خدمت بی منت از آرمان‌های اصلی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز است، خاطرنشان کرد: واحد محلول سازی ماشین آلات سازمان مدیریت پسماند در مواقع بارش بدون لحظه ای وقفه و به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کند تا شهر از این لحاظ دچار هیچگونه کمبود و مشکلی نشود.