شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای اقدامات پیشگیرانه برای وقوع سیلاب و عملیات لایروبی کانال های سطح حوزه منطقه خبر داد.
شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای اقدامات پیشگیرانه برای وقوع سیلاب و عملیات لایروبی کانال های سطح حوزه منطقه خبر داد.