به گزارش شهریار، جواد رحمتی گفت: تغییرات مدیریتی قاعده ای  است که همه جا حتی در استانداری و سایر شهرداری ها اتفاق می افتد و اعتقاد دارم مدیر مجموعه عون بن علی که از سازمانهای وابسته به شهرداری تبریز است باید با انتخاب شهردار باشد.رییس هیئت مدیره  سازمان عون بن علی افزود: در بحث سازمانها […]

به گزارش شهریار، جواد رحمتی گفت: تغییرات مدیریتی قاعده ای  است که همه جا حتی در استانداری و سایر شهرداری ها اتفاق می افتد و اعتقاد دارم مدیر مجموعه عون بن علی که از سازمانهای وابسته به شهرداری تبریز است باید با انتخاب شهردار باشد.
رییس هیئت مدیره  سازمان عون بن علی افزود: در بحث سازمانها از لحاظ اساسنامه چارچوب های تعریف شده که سعی می‌کنیم اساسنامه عین قانون اجرا شود و آقای استاندار و بنده در تغییر مدیرعامل سازمان عون بن علی با آقای شهردار موافقت داشتیم اما گردش کار ایرادی داشت که اصلاح شد.
 او تصریح کرد: شهردار تبریز انتخاب مدیران را بر اساس سیاست کاری که تعریف کرده‌اند انجام می دهند و از آقای شهردار به خاطر سعه صدر و تعاملی که در روند تغییر مدیریت عون بن علی داشتند تشکر می کنم.