مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از آغاز کاشت انواع گونه‌های فصلی در فضاهای سبز سطح شهر تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی گفت: برای شادابی و حفظ طراوت فضاهای سبز در سطح شهر، گلکاری‌ها به تناسب فصل انجام می‌شوند. وی ادامه داد: بر این اساس و در پی سپری شدن […]مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از آغاز کاشت انواع گونه‌های فصلی در فضاهای سبز سطح شهر تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی گفت: برای شادابی و حفظ طراوت فضاهای سبز در سطح شهر، گلکاری‌ها به تناسب فصل انجام می‌شوند.
وی ادامه داد: بر این اساس و در پی سپری شدن زمان شکوفایی گل‌های بهاری، حوزه سیما، منظر و فضای سبز نسبت به جایگزینی انواع گونه‌های سازگار با شرایط آب و هوایی تابستانی تبریز اقدام می‌کند.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز ضمن تاکید بر اجرای این طرح در همه فضاهای سبز اظهار کرد: کاشت گونه‌های تابستانی مقارن اواخر دومین ماه بهار در فضاهای سبز مناطق دهگانه شهرداری تبریز وارد مرحله اجرایی شده است.
امجدی همچنین به برخی از گونه‌های کاشته شده در این فضاها اشاره کرد و گفت: گونه‌هایی همچون رعنا زیبا، رودبکیا، مارگریت، انواع ناز، سدوم و استئوسپرموم از جمله گونه‌هایی هستند که برای کاشت تابستانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی در پایان تاکید کرد: همه برنامه‌ها و اقدامات سازمان در راستای تقویت کمی و کیفی فضاهای سبز و در نهایت سرسبزی، طراوت و زیبایی فضاهای عمومی شهر تدوین و اجرا می‌شود و امیدواریم بتوانیم با تحقق اهداف فوق در جلب رضایت شهروندان نیز موفق باشیم.