با دستور شهردار تبریز مبنی بر لزوم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره، فعالیت پروژه احداث بازارچه محلی مرزداران که به دلایل فنی متوقف شده بود، دوباره آغاز شد. به گزارش قلم پرس، این بازارچه با ۵۰ متر طول و ۲۷ متر دهانه به ارتفاع مفید چهار متر در شهرک مرزداران احداث می‌شود.با دستور شهردار تبریز مبنی بر لزوم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره، فعالیت پروژه احداث بازارچه محلی مرزداران که به دلایل فنی متوقف شده بود، دوباره آغاز شد.

به گزارش قلم پرس، این بازارچه با ۵۰ متر طول و ۲۷ متر دهانه به ارتفاع مفید چهار متر در شهرک مرزداران احداث می‌شود.