شهردار منطقه ۱۰ تبریز از آغاز عملیات پله‌گذاری کوی علی‌نژاد کوثر شرقی خبر داد. به گزارش قلم پرس، موسی زارعی با بیان این خبر اظهار کرد: در ادامه طرح های محله محوری و در راستای تحقق اهداف منطقه جهت ساماندهی وضعیت کوچه های شیبدار، پروژه اصلاح و بهسازی معابر شیبدار در دستور کار منطقه ۱۰ قرار گرفت. […]شهردار منطقه ۱۰ تبریز از آغاز عملیات پله‌گذاری کوی علی‌نژاد کوثر شرقی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، موسی زارعی با بیان این خبر اظهار کرد: در ادامه طرح های محله محوری و در راستای تحقق اهداف منطقه جهت ساماندهی وضعیت کوچه های شیبدار، پروژه اصلاح و بهسازی معابر شیبدار در دستور کار منطقه ۱۰ قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا پس از بازدید میدانی و شناسائی مکان‌های مورد نظر از جهت فراهم کردن امکانات عبور آسان شهروندان، با توجه به اینکه کوی علینژاد کوثر شرقی فاقد پله بود و اهالی محل برای تردد از این معبر دچار مشکل بودند، بنا به درخواست اهالی پله گذاری کوی مذکور به منظور ایجاد مسیر برای دسترسی آسان ساکنان به خیابان اصلی به طول ۳۷۰ متر با جداول دوبل در حال انجام است.
شهردار منطقه ۱۰ خاطرنشان کرد: این اقدامات نسبت به نیاز شهروندان همچنان تداوم خواهد داشت.