معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از آغاز عملیات تخریب آسفالت برای پیاده رو سازی کوچه امامزاده سید جمال خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، این پروژه را به دلیل نبود پیاده رو در ضلع شمالی این کوچه عنوان کرده و افزود: طی روزهای آتی عملیات جدول […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، از آغاز عملیات تخریب آسفالت برای پیاده رو سازی کوچه امامزاده سید جمال خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، این پروژه را به دلیل نبود پیاده رو در ضلع شمالی این کوچه عنوان کرده و افزود: طی روزهای آتی عملیات جدول گذاری و اجرای پیاده رو در ضلع شمالی این کوچه اجرایی خواهد شد تا آرامش و آسایش شهروندان و ساکنین محل در حین تردد تامین گردد.
وی در ادامه به سیاستهای پیاده محور سازی منطقه تاریخی فرهنگی شهر اشاره نموده و بر تداوم توسعه زیرساختهای شهر پیاده محور و آرام سازی معابر در هسته مرکزی شهر تاکید نمود.