طرح نگهداشت شهری با محوریت اجرائی در پنج محله سطح منطقه ۱ توسط اکیپ های خدمات شهری آغاز شد. به گزارش قلم پرس، با توجه به برنامه ریزی جهت اجرای طرح وسیع نگهداشت شهری در سطح مناطق دهگانه شهر، معاونت خدمات شهری منطقه ۱ نیز با برنامه‌ریزی کامل و دقیق این طرح را در نواحی […]طرح نگهداشت شهری با محوریت اجرائی در پنج محله سطح منطقه ۱ توسط اکیپ های خدمات شهری آغاز شد.

به گزارش قلم پرس، با توجه به برنامه ریزی جهت اجرای طرح وسیع نگهداشت شهری در سطح مناطق دهگانه شهر، معاونت خدمات شهری منطقه ۱ نیز با برنامه‌ریزی کامل و دقیق این طرح را در نواحی سه گانه خود اجرا و وارد مرحله عملیاتی کرد.
طرح فوق شامل رفت و روب اساسی محلات، تنظیف معابر، رفع سد معبر مغازه ای، خودروئی و بساط فروشی، تعمیر باکس ها و رفع نواقص زیرباکس های زباله، حذف تابلوهای زائد و موانع فیزیکی، ی آگهی، دیوارنوشته و شعارنویسی ها و … است که توسط اکیپ های خدماتی در حال اجرا است.