آغاز به کار بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران با محوریت راهکارهای اجرایی احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه مراغه
آغاز به کار بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران با محوریت راهکارهای اجرایی احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه مراغه
بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران با محوریت راهکارهای اجرایی احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه مراغه در شروع بکار کرد.
به گزارش قلم پرس، با توجه به شرایط منطقه و همچنین وضعیت آبی دریاچه ارومیه ، محوریت اصلی کنفرانس امسال، راهکارهای اجرایی احیای دریاچه‌ها و اکوسیستم‌های آبی با تمرکز بر دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده است.
در این خصوص، هدف اصلی از برگزاری کنفرانس ، ارتقای کیفیت و کاربردی کردن تحقیقات و نتایج آن‌هاست تا بتواند در جهت احیای دریاچه ارومیه قدمی برداشته شود.
ارائه آخرین دستاوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک، بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای نیازهای صنعت آب کشور، توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و بررسی مسائل آب و محیط زیست، انتظاری است که بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران جهت برآورده شدن آن تلاش خواهد کرد.
در این راستا  مهندس آقازاده معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور و مهندس خانی مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی باحضور در بسیت ودومین کنفرانس هیدرولیک ایران از سخنرانان محوری کنفرانس می باشند .

انتهای پیام/