شهردار منطقه ۸ تبریز از آغاز عملیات آسفالت‌تراشی خیابان بهادری، جهت آسفالت‌ریزی مجدد مسیر خبر داد. به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان نوبری این اقدام را در راستای بهینه‌سازی آسفالت معابر منطقه ۸ دانست و اعلام کرد: آسفالت اساسی مسیر بهادری، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ انجام می‌پذیرد و طی روزهای آتی این مسیر، آسفالت‌ریزی […]شهردار منطقه ۸ تبریز از آغاز عملیات آسفالت‌تراشی خیابان بهادری، جهت آسفالت‌ریزی مجدد مسیر خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان نوبری این اقدام را در راستای بهینه‌سازی آسفالت معابر منطقه ۸ دانست و اعلام کرد: آسفالت اساسی مسیر بهادری، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ انجام می‌پذیرد و طی روزهای آتی این مسیر، آسفالت‌ریزی اساسی خواهد شد.