به گزارش شهریار، به منظور رفاه حال شهروندان و اهالی ساکن در خیابان ۱۸ متری نظامی گنجوی واقع در شهرک ارم از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱۰ بعد از اتمام عملیات زیرسازی کوی سعدی و کوچه های دوم و سوم این خیابان، آسفالت ریزی رویه این محله اجرائی شده است.معاونت فنی و عمرانی […]

به گزارش شهریار، به منظور رفاه حال شهروندان و اهالی ساکن در خیابان ۱۸ متری نظامی گنجوی واقع در شهرک ارم از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱۰ بعد از اتمام عملیات زیرسازی کوی سعدی و کوچه های دوم و سوم این خیابان، آسفالت ریزی رویه این محله اجرائی شده است.
معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱۰ برای عملیات آسفالت ریزی فرعی های خیابان مذکور در مساحت ۱۶۰۰ متر مربع تاکنون از ۲۰۰ تن آسفالت استفاده کرده و ادامه آسفالت ریزی در سایر نقاط کوی ادامه داشته و کوچه های تابعه این محله نیز در فعالیتی مشابه، آسفالت ریزی می شود.
عملیات آسفالت ریزی و بهسازی معابر حوزه بر حسب نیاز سنجی و اولویت بندی معابر اصلی و فرعی و درجه بندی آن در سطح منطقه انجام می شود.