به گزارش شهریار، مهندس میر علی اصغر نساج با اعلام این خبر گفت: اتصال فرشته به دو کمال با ۲۴۰ متر طول و ۳۰ متر عرض در حال اجرا شدن است. وی همچنین با اشاره به احداث کانالی به طول ۵۷ متر و عرض ۴مترمتشکل از دو دیواره سنگی و با دال بتنی به عنوان بخش […]

 به گزارش شهریار، مهندس میر علی اصغر نساج با اعلام این خبر گفت: اتصال فرشته به دو کمال با ۲۴۰ متر طول و ۳۰ متر عرض در حال اجرا شدن است.

وی همچنین با اشاره به احداث کانالی به طول ۵۷ متر و عرض ۴مترمتشکل از دو دیواره سنگی و با دال بتنی به عنوان بخش دیگری از اتصال فرشته به دو کمال در این خصوص نیز افزود: این پروژه همراه با زیرسازی ۲۴ متری فرشته جنوبی به زودی به بهره برداری می رسد.

یادآور می شود شهرداری منطقه پنج برای اتصال فرشته به دوکمال و زیرسازی ۲۴متری فرشته جنوبی ۳۰ میلیارد ریال هزینه می کند.