سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۴۰۲ | Tuesday, 20 February , 2024
بازوی اصلی تولید، بازرگانی است ۱۱ آبان ۱۴۰۲

بازوی اصلی تولید، بازرگانی است

مدیرعامل صنایع غذایی تغذیه سالم اوژن گفت: بازرگانی بازوی اصلی تولید است. زیرا هر تولید کننده برای موفقیت باید بازرگانی قوی داشته باشد تا بازار را شناسایی، و متناسب با آن محصول تولید کند.