سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۴۰۲ | Tuesday, 20 February , 2024
بازوی اصلی تولید، بازرگانی است ۱۱ آبان ۱۴۰۲

بازوی اصلی تولید، بازرگانی است

مدیرعامل صنایع غذایی تغذیه سالم اوژن گفت: بازرگانی بازوی اصلی تولید است. زیرا هر تولید کننده برای موفقیت باید بازرگانی قوی داشته باشد تا بازار را شناسایی، و متناسب با آن محصول تولید کند.

میزان کارت های بازرگانی غیربومی در آذربایجان شرقی زیر دو درصد است ۰۱ آبان ۱۴۰۱

میزان کارت های بازرگانی غیربومی در آذربایجان شرقی زیر دو درصد است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه میزان کارت های بازرگانی غیربومی در آذربایجان شرقی زیر دو درصد است، گفت: این امر نشان از عدم رغبت سرمایه گذاران دیگر استان ها برای سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی دارد