۲۷ هکتار از مراتع مشجر و اراضی جنگلی کلیبر و خداآفرین طعمه حریق شد
۲۷ هکتار از مراتع مشجر و اراضی جنگلی کلیبر و خداآفرین طعمه حریق شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به آتش‌سوزی‌های هفته گذشته در مناطقی از شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین، گفت: ۲۷ هکتار از مراتع مشجر و اراضی جنگلی در این حادثه طعمه حریق شد. محمدباقر هنربر افزود: در اثر آتش‌سوزی در مناطقی از شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته، ۲۷ […]


مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به آتش‌سوزی‌های هفته گذشته در مناطقی از شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین، گفت: ۲۷ هکتار از مراتع مشجر و اراضی جنگلی در این حادثه طعمه حریق شد.

محمدباقر هنربر افزود: در اثر آتش‌سوزی در مناطقی از شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته، ۲۷ هکتار از مراتع مشجر و اراضی جنگلی این دو شهرستان طعمه حریق شد.

وی افزود: حادثه آتش‌سوزی در ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی و مراتع روستای اولی و ۵ هکتار از مراتع روستای سقین از توابع شهرستان خداآفرین اتفاق افتاد.

هنربر ادامه داد: همچنین ۱۲ هکتار از مراتع روستاهای طوق، کلشلو، بابای‌لو و شاه‌یوردی از توابع شهرستان کلیبر دچار آتش‌سوزی شد.

وی خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی در این مناطق به طور کامل مهار و لکه‌گیری انجام شده است.