به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، با وجود گذشت ۴۸ ساعت از حواشی مربوط به انتصاب سرپرست جدید سازمان “توسعه عون ابن علی و پارک طبیعت” از سوی عباس رنجبر و موضع گیری صریح فرماندار تبریز، هنوز هیچ یک از اعضای شورای ششم به این موضوع چالش برانگیز واکنش نشان نداده اند. اگر تا پیش از […]

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، با وجود گذشت ۴۸ ساعت از حواشی مربوط به انتصاب سرپرست جدید سازمان “توسعه عون ابن علی و پارک طبیعت” از سوی عباس رنجبر و موضع گیری صریح فرماندار تبریز، هنوز هیچ یک از اعضای شورای ششم به این موضوع چالش برانگیز واکنش نشان نداده اند.

اگر تا پیش از این و پس از برخی انتصابات مساله دار قبلی عباس رنجبر، موضوع انتقادات گسترده اعضای شورا و ناظران بیرونی به برخی از این انتصابات، از سوی رسانه های حامی رنجبر و مدافعان وی در درون شورا، با تحلیل هایی نظیر “سهم خواهی”،و “فشار به شهردار”  یا هر عنوان دیگری مورد نقد و تحلیل قرار می گرفت، حالا و به موازات “تخلف اداری” خوانده شدن انتصاب اخیر آقای شهردار، که مصداق دخالت در وظایف و مسوولیت های مدیریت استان تلقی می شود، اعضای شورای شهر، اعم از مخالفان و مدافعان عباس رنجبر، با توسل به سکوت مصلحتی، از کنار این موضوع عبور کرده و واکنشی در این خصوص نشان نداده ند.

فراموش نکنیم که سازمان هایی همچون “قطار شهری” و “عون ابن علی”، از جمله مجموعه هایی به شمار می روند که ریاست شورای سازمان و ریاست هیات مدیره آن ها، برعهده استاندار و معاون عمرانی وی نهاده شده و هرگونه دخالت شهردار در ساز و کارهای مدیریتی و نیز عزل و نصب مدیران عامل این سازمان ها، تخلف و تقابل آشکار به شمار می رود.

قطع به یقین و فارغ از هرگونه پیش داوری و قضاوت، به نظر می رسد یک جای کار در مدیریت شهری و تصمیمات خلق الساعه  شهردار تبریز که گفته می شود توسط برخی مشاوران عباس رنجبر طراحی و مدیریت می شود، می لنگد …

انتهای پیام/