چرا دستیاران رشته‌های تخصصی بیمارستان‌های تهران در مقابل مجلس تجمع کردند؟
چرا دستیاران رشته‌های تخصصی بیمارستان‌های تهران در مقابل مجلس تجمع کردند؟

به گزارش خبرگزاری فارس، تعداد قابل توجهی از دستیاران رشته های تخصصی بیمارستانهای تهران امروز در مقابل درب شماره ۴ مجلس شورای اسلامی به‌منظور اعتراض به شرایط امتحان ارتقاء دستیاری امسال تجمع کرده بودند. تجمع کنندگان عنوان می‌کردند که این تجمع پیرو به نتیجه نرسیدن جلسات مکرر با معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و […]

به گزارش خبرگزاری فارس، تعداد قابل توجهی از دستیاران رشته های تخصصی بیمارستانهای تهران امروز در مقابل درب شماره ۴ مجلس شورای اسلامی به‌منظور اعتراض به شرایط امتحان ارتقاء دستیاری امسال تجمع کرده بودند.

تجمع کنندگان عنوان می‌کردند که این تجمع پیرو به نتیجه نرسیدن جلسات مکرر با معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیب داده شده است. 

دستیاران رشته های تخصصی بیمارستانهای تهران در جریان اعتراض خود تصریح داشتند که از آنجایی که شدت شیوع کرونا طی پیک های متعدد و متناوب مناطق جغرافیایی مختلفی را در هر استان با شدت و گستردگی متفاوتی درگیر می کرد، علاوه بر چهار رشته ی داخلی، عفونی، بیهوشی و طب اورژانس طبق دستورالعمل و تأکید وزیر بهداشت دستیاران رشته های دیگر نیز به درجات مختلف درگیر اقدامات درمانی معطوف به بیماری کرونا می شدند، لذا واگذاری آزمون ارتقاء و گواهینامه تیرماه به دانشگاهها اقدامی عادلانه و منصفانه است، از این رو  با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده ترتیبی اتخاذ شود که وزیر بهداشت نسبت به لغو یا واگذاری آزمون ارتقاء و گواهینامه تیرماه به دانشگاه ها همانند آنچه برای دستیاری دندان پزشکی طی بخشنامه شماره ۵١٧/۵ مورخ ٣٠/١/١۴٠٠ واقع شده دستور سریع صادر کند. 

 

 

انتهای پیام/