پروژه های عمرانی سال ۹۸ بررسی شد
پروژه های عمرانی سال ۹۸ بررسی شد

در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز ۴۵ پروژه عمرانی شهرداری بررسی شد. به گزارش قلم پرس، در این جلسه که با حضور شهردار تبریز، اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک، مدیران شهرداری و کارشناسان کمیسیون برگزار شد ۴۵ پروژه شهرداری تبریز در بودجه سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس […]

در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز ۴۵ پروژه عمرانی شهرداری بررسی شد.

به گزارش قلم پرس، در این جلسه که با حضور شهردار تبریز، اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک، مدیران شهرداری و کارشناسان کمیسیون برگزار شد ۴۵ پروژه شهرداری تبریز در بودجه سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه جلسه گذشته شورای شهر مقرر شده بود کمیسیون عمران به همراه مدیران شهرداری پروژه های عمرانی سال ۹۸ را بررسی و بودجه اجرای پروژه ها را تعیین کنند.

همچنین در این جلسه که به ریاست محمد اشرف نیا برگزار شد بر اساس مصوبه شورای شهر، زمانبندی پروژه ها را تعیین و برای تصویب نهایی به جلسه فوق العاده امشب شورای شهر ارائه خواهد کرد.