به گزارش قلم پرس، به منظور بهره گیری بهینه روزه داران از ماه پرفضیلت رمضان، واحد فرهنگی منطقه اقدام به پخش ادعیه ماه ضیافت الله، در بین کارکنان منطقه کرد. این کتاب مشتمل بر دعای مخصوص هر روز، نمازهای شب رمضان و دعای سحر برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان بوده و توسط حوزه فرهنگی اجتماعی […]

به گزارش قلم پرس، به منظور بهره گیری بهینه روزه داران از ماه پرفضیلت رمضان، واحد فرهنگی منطقه اقدام به پخش ادعیه ماه ضیافت الله، در بین کارکنان منطقه کرد.

این کتاب مشتمل بر دعای مخصوص هر روز، نمازهای شب رمضان و دعای سحر برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان بوده و توسط حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۲ تهیه شده است.