به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گردان‌های القسام خبر داد که با چند موشک پایگاه هوایی «حتسریم» صهیونیست‌ها را هدف قرار داده است. در حال تکمیل…  

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گردان‌های القسام خبر داد که با چند موشک پایگاه هوایی «حتسریم» صهیونیست‌ها را هدف قرار داده است.

در حال تکمیل…