وصول بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکی در استان فارس
وصول بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکی در استان فارس

سید مهدی هاشمی در گفتگو با میزان از وصول بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک‌های خصوصی و وصول قریب به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک‌های دولتی در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ در ادارات اجرای ثبت استان  فارس با هدف دفاع از بیت المال خبر داد. […]

سید مهدی هاشمی در گفتگو با میزان از وصول بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک‌های خصوصی و وصول قریب به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک‌های دولتی در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ در ادارات اجرای ثبت استان  فارس با هدف دفاع از بیت المال خبر داد.

هاشمی همچنین عنوان داشت: در همین بازه زمانی پاسخگویی به بیش از ۱۵۵ هزار استعلام واصله و وصول بالغ بر ۱۳۶ هزار خلاصه معامله توسط ادارات ثبتی فارس در جهت پیاده سازی بهینه برنامه‌های تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته است.

وی ادامه داد : صدور ۸ هزار و ۳۶۰ سند در راستای قانون سامان دهی، صدور قریب به ۳ هزار سند قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی و صدور ۲ هزار و ۴۵۶ سند جهت موقوفات بخشی از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این اداره کل طی همین بازه زمانی است.

انتهای پیام/