واگذاری دانش فنی و تکثیر گندم باران به بخش خصوصی
واگذاری دانش فنی و تکثیر گندم باران به بخش خصوصی

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از واگذاری دانش فنی و تکثیر رقم گندم باران به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، خشنواد علیزاده در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: دانش فنی و تکثیر رقم گندم باران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشوربه بخش خصوصی واگذار شد.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: امتیاز انحصاری و موقت رقم پرپتانسیل گندم رقم باران با امضای قرارداد پنج ساله به شرکت سینا بذر همدان واگذار شد.

علیزاده افزود: این‌ قراردادها در راستای انتقال دانش فنی و بهره مندی از پتانسیل‌های بخش خصوصی در امر تولید وتکثیر بذر انجام می شود.

وی گفت: میانگین عملکرد رقم باران در ۲ هزارو ۳۸۳ تن هکتار است و در مقایسه با ارقام شاهد ۵ تا ۱۹ درصد برتری عملکرد دارد.

به گفته رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، تحمل تنش های خشکی، سرما، بیماری زنگ زرد، زودرسی، مقاومت به ورس و پایداری عملکرد از وژگی های این گندم نان دیم است.

وی افزود: شرکت‌های متقاضی این رقم برای استان های دیگر می‌توانند جهت مشارکت و عقد قرارداد در تکثیر این رقم و ارقام دیگر محصولات زراعی دیم این موسسه اقدام کنند.

علیزاده گفت:تکثیر بذر ارقام جدید موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور شامل گندم، جو، نخود، عدس، ماشک و گلرنگ در قالب ۷۶ قرارداد فعال به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است.

انتهای پیام/