واحدهای تولیدی بالای ۳۵ نفر، موظف به تشکیل شورای اسلامی کار هستند / واحدهای متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند
واحدهای تولیدی بالای ۳۵ نفر، موظف به تشکیل شورای اسلامی کار هستند / واحدهای متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند

فرماندار تبریز گفت: براساس قانون تمامی واحدهای تولیدی بالای ۳۵ نفر، موظف به تشکیل شورای اسلامی کار هستند

بهروز مهدوی در دیدار با اعضای کانون شوراهای اسلامی کار استان با اشاره به اهمیت شورای کار در واحدهای تولیدی ،اظهار داشت: بر اساس قانون تمامی واحدهای تولیدی بالای ۳۵ نفری موظف به تشکیل شورای اسلامی کار می باشند و با واحدهای متخلف در این زمینه باید برخورد و به مراجع قضائی معرفی شوند.

وی با بیان اینکه بیشترین واحدهای تولیدی در شهرستان تبریز مستقر هستند و این امر حساسیت خاص خود را دارد ، گفت : اعضای کانون شوراهای اسلامی کار باید با برنامه زمان بندی مشخص از واحدهای بزرگ شروع و تمامی واحدهای تولیدی را زیر پوشش ببرند.

فرماندار تبریز اعضای شورای کار را متشکل از نماینده مدیران عامل و کارگران دانست و افزود : وجود شورای کار در واحدهای تولیدی بعنوان مامن و پناهگاه کارگران و کارفرمایان است.

مهدوی با بیان اینکه با تمام توان از حق و حقوق کارگران دفاع خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: با تشکیل شوراهای کار در واحدهای صنعتی تمام مشکلات کارگری در محل کارخانه ها حل می شود و در این راستا فرمانداری شهرستان تبریز با تمام قوت از اعضای کانون برای تشکیل شوراهای کارحمایت خواهد کرد