هنرستان موسیقی اقبال آذر میزبان مدیران هنرستان های آموزش و پرورش
هنرستان موسیقی اقبال آذر میزبان مدیران هنرستان های آموزش و پرورش

هنرستان استاد اقبال آذر و هنرستان هنرهای زیبای میرک میزبان مدیران هنرستان های آموزش و پرورش ناحیه سه بودند. علیرضا کندوانی مدیر هنرستان موسیقی استاد اقبال آذراز میزبانی هنرستان اقبال آذر و میرک خبر داد. کندوانی گفت: نشست مشترک مدیران هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز در […]


هنرستان استاد اقبال آذر و هنرستان هنرهای زیبای میرک میزبان مدیران هنرستان های آموزش و پرورش ناحیه سه بودند.

علیرضا کندوانی مدیر هنرستان
موسیقی استاد اقبال آذراز میزبانی هنرستان اقبال آذر و میرک خبر داد.

کندوانی گفت: نشست مشترک
مدیران هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز در محل
تالار استاد بیگجه خانی هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر برگزار گردید.

در این نشست که با حضور محمدی
رئیس اداره فنی و حرفه ای اداره کل آموزش و پرورش، پیری مدیر آموزش و پرورش ناحیه
۳ تبریز، حسین زاده معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز،
سلمانی مسئول آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تنی چند از مسئولان و مدیران
آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز برگزار گردید، اهم موضوعات و مشکلات آموزشی مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.

کندوانی افزود: بعداز وقفه
نسبتا طولانی مدت در آموزش حضوری، معایب آموزش های مجازی،  دروس پودمانی دروس باز دارنده، نحوه ارزشیابی
هنرجویان، دروس کنکوری، سامانه های مختلف 
آموزش و پرورش و ایرادات اساسی آنها به همراه چندین مسائل دیگر از موضوعاتی
بودند که در این جلسه مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه پیری آموزش و
پرورش ناحیه ۳ تبریز دو هنرستان هنرهای زیبای استاد اقبال آذر و میرک را بعنوان گل
سر سبد آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز و از پر افتخارترین هنرستانهای آموزش و پرورش
یاد کرد.

وی افزود آفتخار آفرینی و کسب
مقام های متعدد ناحیه ای، استانی و کشوری دو هنرستان مذکور را زبانزد آموزش و
پرورش کل قرار داده است.

وی گفت زحمات توامان اداره کل
آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آموزش تخصصی هنر در کالبد
دو هنرستان جلوه کرده و حضور هنرمندان جوان در سطح کشور و منطقه حاکی از این موضوع
است.

بر اساس این گزارش: هنرستان
موسیقی استاد اقبال آذر تبریز وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان
شرقی بوده ودر دو رشته موسیقی جهانی و ایرانی اقدام به جذب و پرورش استعدادهای
هنری در حوزه موسیقی می نماید.