به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک روزنامه آمریکایی در تحلیلی گزارش داده بسیاری از اعضای ارشد تیم امنیت ملی «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا ارتباطات نزدیکی با شرکت‌های صنایع جنگ‌افزاری دارند. در حال تکمیل…

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک روزنامه آمریکایی در تحلیلی گزارش داده بسیاری از اعضای ارشد تیم امنیت ملی «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا ارتباطات نزدیکی با شرکت‌های صنایع جنگ‌افزاری دارند.

در حال تکمیل…