نیازسنجی امکانات مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی جلفا
نیازسنجی امکانات مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی جلفا

نیازسنجی امکانات مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی جلفا در بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی جلفا، امکانات این مرکز نیازسنجی شد. به گزارش قلم پرس،مجید کیانی رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل این سازمان در راستای بررسی امکانات و خدمات مرکز بهداشتی درمانی شبانه‌روزی جلفا به‌صورت سرزده […]


نیازسنجی امکانات مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی جلفا

در بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی جلفا، امکانات این مرکز نیازسنجی شد.

به گزارش قلم پرس،مجید کیانی رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل این سازمان در راستای بررسی امکانات و خدمات مرکز بهداشتی درمانی شبانه‌روزی جلفا به‌صورت سرزده از این مرکز بازدید کرد.