نمایندگان از توضیحات روحانی درباره وضعیت رکود اقتصادی قانع نشدند/ ارسال سوال به قوه قضائیه
نمایندگان از توضیحات روحانی درباره وضعیت رکود اقتصادی قانع نشدند/ ارسال سوال به قوه قضائیه

نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور به سوالی درباره علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله علیرغم وعده های مکرر قانع نشدند؛ بنابراین سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود. به گزارش قلم پرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ شهریور) پس از استماع نظرات نماینده سوال کننده و پاسخ های رئیس جمهور درباره رکود اقتصادی شدید […]

نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور به سوالی درباره علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله علیرغم وعده های مکرر قانع نشدند؛ بنابراین سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

به گزارش قلم پرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ شهریور) پس از استماع نظرات نماینده سوال کننده و پاسخ های رئیس جمهور درباره رکود اقتصادی شدید را قانع کننده ندانستند.

نمایندگان با ۱۱۶ رای موافق ، ۱۵۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۷۲ نماینده حاضر پاسخ های رئیس جمهور در حوزه کنترل قاچاق و ارز قانع کننده ندانستند.

بر این اساس و طبق ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس، سوال به قوه قضائیه ارسال می شود./