نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور به سوالی درباره استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند
نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور به سوالی درباره استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند

نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور به سوالی درباره استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند. به گزارش قلم پرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ شهریور) پس از استماع نظرات نماینده سوال کننده و پاسخ های رئیس جمهور درباره استمرار تحریم‌های بانکی را قانع کننده دانستند. نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق ، ۱۳۰ رای مخالف و […]

نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور به سوالی درباره استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند.

به گزارش قلم پرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ شهریور) پس از استماع نظرات نماینده سوال کننده و پاسخ های رئیس جمهور درباره استمرار تحریم‌های بانکی را قانع کننده دانستند.

نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق ، ۱۳۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۷۱ نماینده حاضر پاسخ های رئیس جمهور در حوزه استمرار تحریم‌های بانکی قانع کننده دانستند.