خبرگزاری میزان –  در اجرای اولویت‌های سازمان زندان‌ها و به منظور حل مشکلات قضایی مددجویان زندان سیرجان روز گذشته نیک ورز دادستان عمومی و انقلاب و گروهی دادیار ناظر زندان با حضور در جمع مددجویان از نزدیک به مشکلات قضایی انان پاسخ گفتند. محمد اذرنگ، رییس زندان سیرجان با اعلام این خبر افزود: در اجرای […]

خبرگزاری میزان –  در اجرای اولویت‌های سازمان زندان‌ها و به منظور حل مشکلات قضایی مددجویان زندان سیرجان روز گذشته نیک ورز دادستان عمومی و انقلاب و گروهی دادیار ناظر زندان با حضور در جمع مددجویان از نزدیک به مشکلات قضایی انان پاسخ گفتند.

محمد اذرنگ، رییس زندان سیرجان با اعلام این خبر افزود: در اجرای اولویت‌های دوازده گانه سازمان زندان‌ها و به منظور کاهش جمعیت کیفری، همچنین با تعامل خوب با مجموعه قضایی شهرستان روز گذشته نیک ورز دادستان عمومی و انقلاب در معیت گروهی دادیار ناظر زندان در نشستی چهار ساعته و صمیمی از نزدیک با مددجویان دیدار و به مشکلات قضایی انان پاسخ گفتند.

انتهای پیام/