به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آرای چهار حوزه انتخابیه اولین میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. بر این اساس در حوزه انتخابیه میانه، سید مرتضی حسینی با میزان آراء منتخب ۱۲۰۲۹ در حوزه انتخابیه […]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آرای چهار حوزه انتخابیه اولین میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

بر این اساس در حوزه انتخابیه میانه، سید مرتضی حسینی با میزان آراء منتخب ۱۲۰۲۹ در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان ولی الله بیاتی با  میزان آراء منتخب ۱۱۵۶۳در حوزه بهار و کبودر آهنگ فتح الله توسلی با میزان آراء منتخب  ۳۶۲۹۳ و در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه ابراهیم نجفی اسپیلی با میزان آراء منتخب ۱۲۷۰۹ به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

انتهای پیام/