میلیون‌ها تن نهاده‌های دامی و کشاورزی در گمرکات به خاطر عدم تأمین مالی ترخیص نمی‌شود
میلیون‌ها تن نهاده‌های دامی و کشاورزی در گمرکات به خاطر عدم تأمین مالی ترخیص نمی‌شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: میلیون‌ها تن نهاده‌های دامی و کشاورزی در گمرکات انباشت شده و به خاطر عدم تأمین مالی ترخیص نمی‌شود.

به گزارش قلم پرس از تبریز، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به انباشت مواد اولیه دارو و نهاده‌های دامی در گمرکات اظهار کرد: وزرای جهاد و تعاون نسبت به تأمین منابع مالی برای ترخیص مواد انباشت در گمرکات ورود کنند.

وی افزود: میلیون‌ها نهاده‌های دامی و کشاورزی در گمرکات انباشت شده و به خاطر عدم تأمین مالی ترخیص نمی‌شود، در حالی که نیاز شدید به آنها وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به این موضوع ورود کنند.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم ادامه داد: بخشی از مواد اولیه دارو نیز در گمرکات مانده و بنا به گفته یکی از تولیدکنندگان دارو اگر منابع مالی آنها تأمین نشود، به عنوان مواد متروکه اعلام می‌شوند، وزیر جهاد کشاورزی و تعاون نسبت به این دو موضوع توجه ویژه داشته باشند.

پایان پیام/