شهرداری و شورای شهر تبریز نظارت و تاکید ویژه ای در کیفیت آسفالت خیابان ها و معابر اصلی و فرعی این شهر دارد.

 سونیا اندیش نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی با بیان مطلب فوق، گفت: موضوع آسفالت در سطح شهر تبریز بخصوص در معابر اصلی مشکلی است که شهروندان از آن گلایه دارند و با توجه به مشکلاتی از جمله عدم زیرسازی مناسب و شرایط جوی تبریز، باید حساسیت و دقت بیشتری در کیفیت آسفالت وجود داشته باشد.

او ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز در بحث نهضت آسفالت نظارت ویژه ای روی کیفیت آسفالت و زیرسازی معابر اصلی دارد و تاکید ما بر این است که کیفیت آسفالت فدای کمیت نشود.

اندیش با اشاره به لزوم دوام بیشترآسفالت خیابان ها و معابر شهر تبریز، اظهار کرد: کیفیت آسفالت و زیرسازی آن باید به گونه ای باشد که هفت، هشت سال دوام داشته باشد. بودجه کافی برای موضوع آسفالت معابر شهر در سال ۹۸ در نظر گرفته شده است و در بودجه سال ۹۹ نیز مدنظر خواهد بود.

او افزود: آسفالت ریزی به معابر و خیابان های اصلی شهر در اولویت سازمان عمران قرار دارد و در این میان آسفالت ریزی به معابر فرعی و محلات نیز انجام می گیرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه آسفالت جدید تولید شده در سازمان عمران شهرداری تبریز از کیفیت مطلوبی برخوردار است، عنوان کرد: در طرح جدید تولید آسفالت از مواد پلیمری و سلولوزی استفاده شده است که کیفیت آسفالت را بهتر می کند.

او گفت: این نوع بصورت نمونه در تبریز استفاده می شود و امیدواریم کیفیت آن مطابق با شرایط آب و هوایی شهرمان باشد و مورد رضایت شهروندان قرار گیرد.